Gói A
1.500.000
Doanh nghiệp 5-15 máy tính
 • Hệ thống mạng nội bộ (LAN)
 • Không giới hạn số lần support
 • Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng
 • Bảo trì toàn bộ 1 lần/3 Tháng
 • Giá chưa bao gồm bảo trì hệ thống Server.
 • Giá chưa bao gồm thuế VAT.
Gói B
2.200.000
Doanh nghiệp 15 - 25 máy tính
 • Hệ thống mạng nội bộ (LAN)
 • Không giới hạn số lần support
 • Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng
 • Bảo trì toàn bộ 1 lần/3 Tháng
 • Giá chưa bao gồm bảo trì hệ thống Server.
 • Giá chưa bao gồm thuế VAT.
GÓI C
3.000.000
Doanh nghiệp 25 - 30 máy tính
 • Hệ thống mạng nội bộ (LAN)
 • Không giới hạn số lần support
 • Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng
 • Bảo trì toàn bộ 1 lần/3 Tháng
 • Giá chưa bao gồm bảo trì hệ thống Server.
 • Giá chưa bao gồm thuế VAT.